رایانش ابری

مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع از پیشگامان استفاده و توسعه سرویس‌های رایانش ابری در کشور می‌باشد. این مرکز با بهره‌گیری از متخصصان و همچنین پشتیبانی از پروژه‌های دانشگاهی توانسته است با دانش روز دنیا در این حوزه همگام باشد. دایره فعالیت‌ها و سرویس‌های ارائه شده توسط این مرکز محدود به دانشگاه نبوده و توانسته است با ارتباط با صنعت نیز قدم‌های مثبت و بزرگی در جهت استفاده از این فناوری جدید بردارد.

این مرکز به عنوان اولین ارائه دهنده سرویس پردازش با کارایی بالا بر روی بستر ابر توانسته است تا پاسخگوی نیازهای طیف وسیعی از دانشجویان، دانشگاهیان و پژوهشگران در کشور باشد. در سرویس‌های رایانش ابری، با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی قادر خواهیم بود تا منابع بسیاری را به تعداد بیشتری از کاربران تخصیص دهیم.

سرویس‌دهی به کاربران در این مرکز تماما بر روی سیستم مدیریت ابر انجام می‌شود.