توجه

  1. کاربرانی که می خواهند از تخفیف های در نظر گرفته شده استفاده کنند لطفا ابتدا به منوی کاربران بخش تخفیفات مراجعه نموده و پس از تایید مدارک اقدام به خرید طرح نمایند.
  2. ماشین مجازی ایجاد شده به صورت پیش فرض خاموش است.
  3. برای تغییر وضعیت ماشین مجازی و نیز تغییر نام آن روی نام یا تصویر آن کلیک کنید.
  4. مبلغ اعلام شده، حداقل اعتبار مورد نیاز برای خرید معادل هزینه 200 ساعت استفاده از ماشین روشن است.